Khezu: pelle conciata

La pelle conciata di un Khezu. Le sue strane proprietà sono un mistero.

6
Rarità
99
Capacità
1520z
Vendita

Categorie
Khezu
Valore Categoria
2


Acquisizione


Mostri
Khezu
High Body Carve x1 54%
Khezu
High Wound Head x1 54%
High Wound Body x1 40%
High Capture x1 28%
Cacciatori di miaostri (Mostri)
High Khezu x1 40%

Utilizzo
Categorie


Kiranico © 2019