Creacráteres Teostra / Cavacráteres Teostra

Martillo tan imponente como el Teostra. Puede derruir castillos de un golpe. / Creacráteres Teostra finalizado. Reinos enteros han sucumbido a su paso.Raro
3

Tipo MonstruoCreacráteres Teostra 1 100
30 NIT
+5%
◯――
RARE3
Creacráteres Teostra 2 110
35 NIT
+5%
◯――
RARE3
Creacráteres Teostra 3 150
40 NIT
+5%
◯◯―
RARE3
Cavacráteres Teostra 160
45 NIT
+5%
◯◯―
RARE3

Materiales de creación

Mejora desde
Martillo deslustrado
A
B
C
D
E
Kiranico © 2019