Arco de obsidiana / Arco Ediacca

Fabricado con un bello fósil. Dispara flechas que dejan una estela de luz a su paso. / Arco de obsidiana finalizado. Un poder antiguo elimina todo obstáculo para sus flechas.Raro
3

TipoArco de obsidiana 1 140
Arc Shot: Focus
Spread Lv2
Spread Lv3
Spread Lv3
Rapid Lv4
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
―――
RARE3
Arco de obsidiana 2 190
Arc Shot: Focus
Spread Lv2
Spread Lv3
Spread Lv3
Rapid Lv4
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
◯――
RARE3
Arco de obsidiana 3 200
Arc Shot: Focus
Spread Lv2
Spread Lv3
Spread Lv3
Rapid Lv4
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
◯――
RARE3
Arco de obsidiana 4 210
Arc Shot: Focus
Spread Lv2
Spread Lv3
Spread Lv3
Rapid Lv4
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
◯――
RARE3
Arco Ediacca 220
Arc Shot: Focus
Spread Lv2
Spread Lv3
Spread Lv3
Rapid Lv4
Pot1 Ven
Pot2 Par
Ele1 Sue
Ele2 Fat
CAlc Nit
◯――
RARE3

Materiales de creación

Mejora desde
Arco petrificado 5
A
B
C
D
E
Kiranico © 2019